Çankaya,06510,Türkiye
0312 391 51 46
bilgi@merkezyonetim.com

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Profesyonel Bina, Apartman, Site ve Toplu Konut Yönetimi

İŞLETME VE YATIRIM UZMANI

İşletme teknolojisi, şirket koşullarını geliştirme süreci değerlendirilebilir en uygun sistem tasarlama, değerlendirmeen, denetleyen, kurumların ve yöneticilerin kullanımı uygun teknoloji teknoloji ve sistemde üretilebilir kişidir.

MALİ MÜŞAVİR

Firmanın kuruluşundan tasfiyesinin bitişine kadar maliyeye verilecek tüm beyannameler, raporlar ve bildirgeler bir mali müşavir aracılığı ile gönderilmekte, Mali Müşavirler bu pozisyonları ile firma ile Kamu İdareleri arasında bir tampon görevi oluşturmaktadırlar.

İCRA AVUKATI

Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi ile İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit eder, İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır

BİLGİ VE TEKNOLOJİ UZMANI

Bilginin pratik bir şekilde işlenmesini ve insanlar için faydalı hizmet biçimlerine dönüşmesini sağlayıcı bilgiye dayalı teknolojilere uyum sağlayan kişidir.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Çalıştığı kurumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücü planlamasını yapmaktan sorumlu insan kaynakları uzmanı; işe alım, bordrolama, özlük işleri, çalışanlara eğitimler verilmesi ve çalışanların kariyer yönetimi konuları ile ilgilenir. insan ilişkileri iyi, iletişimi son derece açık, güler yüzlü, çözüm odaklı, nazik ve pozitif olan. Çalışanların işlerini daha rahat ve iyi yapabilmesi için sorunlarının çözümüne yönelik pek çok görevi üstlenen uzmanlar.

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI

Bir kurumun mali hedeflerini belirleme, hedeflere yönelik finansal model geliştirme, uygulama ve firmanın mali faaliyetlerini raporlama. Firmanın veya işletmenin aylık gelir-gider düzenini organize edererek yıllık faaliyetlerini düzenleyen kişidir.

TAMİR-TADİLAT VE İNŞAAT İŞLERİ SORUMLUSU

Yapılacak işlerin keşif ve fizibilitesini yaparak, gerekli araştırma ve incelemelerle yapılacak tamir tadilat ve bakım onarımları yaptıran ve takibini yapan kişidir.
05074049042
WhatsApp